Lokalplan 320 
Kolonihaver i Nyborg Kommune

Byrådet i Nyborg Kommune vedtog den 13. december 2022 en ny lokalplan, kaldet lokalplan 320, der vedrører området omkring HF Skovly. Lokalplanen beskriver de overordnede retningslinjer for udviklingen af området og fastlægger reglerne for, hvordan området må anvendes og bebygges i fremtiden.

Lokalplan 320 er udarbejdet med henblik på at regulere bebyggelse og færdsel på kolonihavernes område. Der har i de seneste år forekommet byggeri, som ikke opfylder ånden i kolonihavetanken, ligesom der foregår færdsel på alle områder og stier i kolonihaverne og der er begrænsede arealer til p-pladser. Kørsel på de smalle stier slider på stierne og medfører jævnlige reparationer.

De fleste områder er skabt i en anden tid, og de smalle stier og veje er ikke konstrueret og dimensioneret til bilkørsel. Det er ikke muligt at ændre stierne til veje eller udlægge det ønskelige antal p-pladser. Kolonihaveområderne må accepteres som de er udlagt ved etableringen.