Nøglebrikker

Det nye toilet der findes i skurvognen på P pladsen har ikke været uden problemer, hvorfor det pt er lukket på ubestemt tid. I stedet henvises til toiletterne på bagsiden af Fristedet, hvor der ved siden af, er monteret udslagsvask til udtømning af beholdere af kemiske toiletter.


Ønsker man nøgle til toiletterne, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen via mail info@skovly5800.dk.

Nøglekort koster 150 kr.
Nøglebrik koster 100 kr.