For at sætte gang i processen omkring salget af din have, er det nødvendigt at kontakte Kim Thomsen, ansvarlig for køb og salg af haver i Skovly. Før en salgsproces kan iværksættes, skal haven vurderes af foreningens interne vurderingsfolk. Formålet med denne vurdering er at fastlægge den højeste pris, som haven kan handles til.

Kim Thomsen vil udlevere et officielt dokument (en såkaldt ejererklæring), hvor du som lejer beskriver havens faktiske forhold, fx. om den elektriske installation er udført af en autoriseret installatør, om brændeovnen er blevet inspiceret af en skorstensfejer, om afløb til spildevand er korrekt forbundet til en godkendt tank etc. Den nødvendige dokumentation til udfyldelse findes også tilgængelig på Kolonihaveforbundets hjemmeside.

Derudover skal leje udarbejde en løsøreliste, som omfatter genstande som møbler, haveredskaber og køkkenredskaber, som ønskes at inkludere i handlen. Prisen for hver enkelt genstand skal angives af dig selv. Det skal bemærkes, at køberen ikke er forpligtet til at anskaffe alle genstande nævnt på listen.

Vurderingsudvalget, som er valgt ved generalforsamlingen, vil kontakte dig via SMS for at koordinere et tidspunkt for vurderingen. Såfremt det er muligt, anbefales det lejer at være til stede i haven under vurderingen. Hvis dette ikke er muligt, skal adgang til haven, huset og eventuelle andre bygninger være tilgængelig. For at kunne vurdere haven korrekt skal vurderingsfolkene have information om husets alder, samt eventuelle andre bygninger og anlæg. Detaljer vedrørende fundament, isolering og konstruktion er ligeledes relevante, men i tilfælde af manglende information kan en vurdering stadig gennemføres baseret på en skønsmæssig vurdering.

Den faktiske vurdering i haven tager normalt omkring en halv time. Her vil haven, dens anlæg og beplantning, samt husets størrelse og indretning, blive vurderet. Disse oplysninger vil senere blive indtastet i et IT-system, som beregner en pris. Systemet genererer en rapport, der vil blive sendt til dig, samt udleveret til køberen.

Eventuelle fejl i rapporten vil blive rettet af vurderingsudvalget uden yderligere omkostninger. Hvis der opstår uenighed om den konkrete vurdering, er der mulighed for at appellere denne. Formularen til dette formål findes på Kolonihaveforbundets hjemmeside. Bemærk, at der skal betales et gebyr på 1000 kr. for at igangsætte en ankevurdering. Kredsen vil så sende en gruppe vurderingsansvarlige udefra, som derefter vil gennemføre en ny vurdering efter samme retningslinjer som den første. Resultatet af denne ankevurdering kan ikke appelleres yderligere derefter.

Vurderingsreglerne er blevet vedtaget af Kolonihaveforbundets kongres og kan findes på Kolonihaveforbundets officielle hjemmeside.

Vurderingsudvalget

Valgt for 1 år på generalforsamlingen oktober 2022

Peter Slot Nielsen

Have 17

Frank Pedersen

Have 261

Kenni Nowakii Schultz

Have 71

Konstantin Pisani

Have 41 og 42