Praktiske oplysninger ved salg af haver

Husk at ved ønske om havesalg skal bestyrelsen kontaktes via nedenstående formular eller telefonisk til bestyrelsesmedlem Kim Thomsen, således at der kan bestilles vurdering af haven.Man kan IKKE sælge sin have førend bestyrelsen er underrettet og haven er vurderet af Skovly's egne eller kredsens vurderingsansvarlige.

Gennemgang af procedure ved havesalg

  1. Du skal have vurderet din have inden den kan sælges. Kontakt
    bestyrelsesmedlem Kim Thomsen for at bestille vurdering. Når vurderingen har fundet sted kan du annoncere salget og finde en køber.
  2. Når der er fundet en køber, kontakter du Kim Thomsen, for at finde en tid for salget.
  3. Ved salg skal oplyses købers navn, adresse, postnr, by, telefon og e-mail. Dette oplyses af sælger, når der aftales tid for salget. Obs sygesikringsbevis skal fremvises til bestyrelsen i forbindelse med salg.
  4. Før salget finder sted skal køber læse foreningens vedtægter, foreningens ordensregler og foreningens lejekontrakt med Nyborg Kommune. Disse forefindes på foreningens hjemmeside. Ved underskrivelsen af kontrakt bekendtgør køber, at have læst og forstået foreningens regler og vedtægter.
  5. Køber skal betale 5000 kr. i depositum til foreningen samt 500 kr i indmeldelsesgebyr til foreningen og Kolonihaveforbundet jvf. vedtægterne. Disse betales via straksoverførsel til foreningens konto, når der underskrives kontrakt. Ved overførsel skal kvittering fremvises.
  6. Når alt dette er efterfulgt, kan et salg finde sted og kontrakten underskrives.
OBS - Haven kan ikke sælges udenom foreningen. I så fald er salget ugyldigt og lejemålet kan opsiges uden varsel