Haveforeningen Skovly

Love og Vedtægter

Vedtægter for haveforeningen SKOVLY i Nyborg


§ 1:

Foreningens navn og formål.

Foreningens navn er "SKOVLY". Formålet er at samle havedyrkere
der har have i "SKOVLY" i en forening, for derigennem bedre at
kunne varetage enhvers interesse med hensyn til lejemål.

§ 2:
Kontingent.
Kontingentet og indskud fastsættes af bestyrelsen. Haveleje og kontingenter betales 1 gang årligt senest 5april. Havelejere der ikke har betalt til tiden, skal betale et gebyr på 100 kr. der sammen med havelejen m. v. indbetales senest 8 dage efter fristens udløb. I modsat fald ophører lejemålet.

§ 3:
Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af Formand, Kasserer og 3 Bestyrelsesmedlemmer, samt 2 Bestyrelsessuppleanter.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 2 og 3,
dog ikke formand og kasserer samtidig.

§ 4:
Generalforsamling.
Der afholdes en ordinær generalforsamling årligt i august eller
september måned. Generalforsamlingen skal indvarsles 21 dage forud.

 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nøvendig, eller når 1/3 af medlemmerne indsender skriflig motivering herom. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, når den er lovligt indvarslet.

§ 5:Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen ihænde senest 14 dage før dens afholdelse.

 Forslagsstillere skal være tilstede på generalforsamlingen. .

Dagordenen foreligger til eftersyn hos formanden 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Inkomne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen i opslagstavlen på skurvognen ved foreningshuset.
Referat fra bestyrelsesmøde opslås i opslagstavlen ved foreningshuset. Referat af bestyrelsesmøde opslås samme sted efter godkendelse.

§6:
Almindeligt stemmeflertal er afgørende. Skriflig afstemning skal foretages hvis det forlanges. Medlemmer med have har stemmeret. 
Der kan afgives 1 stemme pr. have.

§ 7:
Kassen.
Kassereren er ansvarlig for kassens midler, har dertil hæveret på foreningens kontièr. Der vælges 2 revisorer for 2 ad gangen samt 2 revisorsuppleanter. Formanden har ret til, sammen med revisorer, når som helst at revidere kassen. Formanden kan i kassererens fravær disponere over foreningens bankkonti. 
Bestyrelsen er bemyndiget til: At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fælleskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt at indgå kontrakter herom.

§ 8:
Bestyrelsen antager og afskediger bestyren af foreningens udsalg.

§9:

Foreningen kan kun opløses når mindst to tredjedele af medlemmerne stemmer derfor og kun på en dertil særligt indkaldt generalforsamling denne tager tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og ejendom.

§ 10:

Haveforeningen " Skovlys " vedtægter henviser i øvrigt til Nyborg Kommunes udlejnings og ordensreglement. 

Vedtaget på generalforsamlingen 12/9 2015.

Her skriver du telefonnummer, adresse osv.

Email:

Maja Langballe 07.10.2017 17:15

Hej. Vi er en lille familie der overvejer en kolonihave. Men jeg kan ikke se hvad kontingentet er, eller få en ide om hvad en have vil koste, cirka? Pft.

Mona 06.09.2017 05:40

Reglementer? Hvor står de , er der evt en der vil dele dem via mail ? Jeg er interesseret i at købe en grund men har brug for at læse reglementerne først !!mvh

Jesper 23.07.2017 17:35

Hej jeg vil høre om man kan have sin postadresse ude i en have ved jer
Hilsen
Jesper

Bjørn 25.03.2014 22:10

Hej Martin, du kan kontakte formanden på fjolaleif@privat.dk eller 6531 4186 så kan i få en snak om priser osv.

martin 26.03.2014 18:14

tak for svaret bjørn gjorder jeg lige efter og har nok fået en have

martin nielsen 25.03.2014 19:30

Hej alle sammen . Jeg er en ung mand der ønsker en have til at hygge om mine børn og tænke hvad ligger prislejerne i. Har kig på en som virker spænede.

martin nielsen 26.03.2014 18:13

jamen jeg har lige været ud og kigge idag.. for er studerende så skulle gerne være billigt. men har nok fået have 49 hvis alt gård vel.

mette 26.03.2014 17:27

Hej Martin hvilket prisleje søger du i ??
Hilsen Mette

Bjørn Stampe 22.03.2014 19:37

Hej Kristian,
Ja, det kribler for at komme i haven, men vi venter lidt endnu med at åbne for vandet. Hold øje med hjemmesiden, så lægger vi datoen ud snarest.

Kristian V. Storm 18.03.2014 17:34

Hej, hvornår åbnes der for vandet ?

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:03

Søger have. Gerne med hus, men gør ikke noget hvis det trænger til en kæ...

23.10 | 12:07

Hej alle søger have der må ikke være fugt og ligene, så har i en der skal ...

02.10 | 18:36

Hi Mona, I will have a look at it tomorrow, from the outsite, thanks fo...

02.10 | 18:21

Jeg har en til salg. Nr. 173 I er velkommen til og tage en kig på den. Pris o...