Haveforeningen Skovly

SIDSTE NYT

Nyborg d. 01.09.2021

Kære medlemmer

Det er med stor glæde at bestyrelsen nu endelig kan indkalde til Generalforsamling.

D. 10/10 i Nyborghallernes mødelokale.

Kl. 09:00-10:00 vil der blive serveret et rundstykke og kaffe.

For at deltage i morgenmaden skal man tilmelde sig til Kim Thomsen på mail, osalle@os.dk

Kl. 10:00 starter Generalforsamlingen.

Dagsorden vil tilgå senere. Her på hjemmesiden og vil blive hængt op i kasserne.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen, enten via mail eller kan smides i postkassen ved kontoret .  

Vel mødt.

Er der problemer med WC'erne kontakt Martin på 25218919

For lån af foreningeshuset kontakt Bente på 50657910

5.maj 2021

Nu kan toiletterne i Fristedet benyttes med samme kort eller brik. Indgang fra terassen.

Aktivitetsdag

Der afholdes aktivitetsdag 

Lørdag den 15 maj 2021

Vi mødes ved Fristedet kl 08:30, hvor der fordeles opgaver. Det er primært i området omkring Fristedet der skal gøres noget.

Der afsluttes med lidt fokost.

Af hensyn til bespisningen og Coronasitiuatonen, er det nødvendigt med forudgående tilmelding til kassereren på tlf 3031 0044

På bestyrelsens vegne

Bjørn 

Nyborg 09.01.2021

Bestyrelsen ønsker alle havelejere i Skovly et

GODT NYTÅR!

og håber på et mere åbent land i året 2021. På grund af forsamlingsrestriktionerne og de manglende afholdelse af Generalforsamlingen, har Bestyrelsen valgt at offentliggøre formandens beretning og regnskabet her på siden. Du finder begge under menuknappen Beretning/rengskab til venstre i menuen.

Nyborg 27.10.2020

Der er tilsyneladende idag blevet lukket for vandet, hvilket er en dag før den dato som Bestyrelsen er blevet orienteret om

Mvh

Bestyrelsen

Nyborg den 24.10.2020

Der lukkes for vandet i dagene 28-30. oktober

Mvh

Bestyrelsen

AFLYST pga. Corona.

22.09.2020

Nærmere vil tilgå

22.09.2020

GENERALFORSAMLING 🌼🌸

Kære alle
Hermed indkaldes til generalforsamling d 11/10 kl 10 i Nyborghallens cafeteria.

OBS OBS: pga af corona kan max 1 person pr have deltage.

Dagsorden vil blive hængt op i kasserne samt på vores hjemmeside 14 dage før.
Indkommende forslag skal være afleveret til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 😊😊

Kassereren beklager:

En del af jer, der rettidigt har betalt 6. april, har oplevet at blive ringet op for manglende betaling.

Det skyldes en fortolkningsfejl på netbanken, som jeg naturligvis beklager.

Med venlig hilsen

Bjørn Stampe

Kasserer

Nyborg den 3. april 2020

Der er nu åbnet for vandet i hele kolonien.

Vi beder jer i denne forbindelse kontrollere, at der ikke findes dryppende vandhaner eller opfugtet jord omkring jeres vandtilslutninger i haverne.

Hvis i har mistanke om brud eller konstaterer andet utilsigtet forbrug, bedes i kontakte en fra bestyrelsen, jvnf kontaktlisten under menuknappen "Bestyrelsen"

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Forklaring på kontingent 2020/2021

En detaljeret redegørelse for pristigningen følger selvfølgelig af generalforsamlingen der afholdes i september, hvor jeg kraftigt vil opfordre dig og de havelejere du eventuelt måtte tale med, til at deltage i.

Jeg vil dog gerne forklare lidt af kontingentstigningen.

Vi er midt i et regnskabsår som forløber september19 til og med august20, og derfor beror følgende på budgetterede tal. 

Vand:

Vandforbruget for 2019 fulgte det forventede svarende til forbruget før det ekstraordinært store forbrug i 2018. Dog er foreningen i modsætning til tidligere blevet bedt om at betale vandforbruget acconto forud, dvs. at den kontingentbetaling der netop er opkrævet, bl. a. skal dække betaling af vandforbruget 2020 når dette efter lukning af vand, opgøres til efteråret og falder til betaling først i 2021, dvs. inden ny kontingentopkrævning.

Hvis vi forestiller os forbruget bliver 90.000kr fordelt på 220 haver er regnestykket således 90.000/220=409kr, så den forhøjelse af kontingentet der fulgte i 2019 faktisk svarer til forbruget af vand. 

Foreningshus:

Bestyrelsen valgt før generalforsamlingen okt 2019, har opsagt forpagteren af foreningshuset uden at stille med en ny forpagter eller stille krav herom. Den ny bestyrelse arbejder derfor ud fra, at foreningshuset skal kunne bruges af alle foreningens medlemmer. Reglerne herfor er ikke på plads, men der bruges penge på at klargøre huset med maling, nyt vinyl osv. Hertil kommer, af der pt ikke tilgår foreningen lejeindtægter af huset.

Foreningens økonomi:

For at opbygge en vis buffer til evt uforudsete udgifter, har bestyrelsen valgt dette år at opkræve yderligere 100kr. Det vil for 220 haver betyde yderligere 22.000kr. til foreningens indestående i banken.

På girokortet er angivet udgifter til forbund, kreds og forening. Restbeløbet der findes ved at trække totalbeløbet fra de førnævnte, skal dække alle øvrige udgifter til drift af foreningen, herunder jordleje til kommunen.

Individuelle vandmålere:

Som det er nu, betaler foreningen for vandforbrug målt på 2 hovedvandmålere, en for gammel afdeling og en for ny afdeling også kaldet Sibirien (haverne 243 til 285)

Betalingen følger efter et fællesforbrug. Det kan synes uretfærdigt, hvis man vurderer, at nogle bruger meget vand, mens man selv bruger meget lidt vand. 

Det kræver en fællesbeslutning forelagt generalforsamlingen at ændre på dette.

Vi har været i dialog med NFS om dette, og det synes umiddelbart ugunstigt med en sådan løsning. Vi undersøger videre inden afholdelse af generalforsamlingen

Jeg håber dette har opklaret en del af dine spørgsmål, men vi vil redegøre mere detaljeret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bjørn

Kasserer Skovly

Konstantin 13.05.2020 10:33

Hej alle hvis i skulle være uheldige at være udsat for indbrud .
punkt 1 Kontakt Politiet
punkt 2 send en kopi af anmeldelsen til kvitu06@gmail.com
mvh formande

Konstantin Vitus Pisani 03.11.2019 14:38

info omkring Marketenderi
Det er midlertidig lukket på grund af en større tiltrængt renovering. Det er sikkert at vi kommer med et oplæg senere .
formanden

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:03

Søger have. Gerne med hus, men gør ikke noget hvis det trænger til en kæ...

23.10 | 12:07

Hej alle søger have der må ikke være fugt og ligene, så har i en der skal ...

02.10 | 18:36

Hi Mona, I will have a look at it tomorrow, from the outsite, thanks fo...

02.10 | 18:21

Jeg har en til salg. Nr. 173 I er velkommen til og tage en kig på den. Pris o...